Úvod » Odstúpenie od kúpnej zmluvy

Formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy

podľa § 7 a nasl. zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo  prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Predávajúci:
Ing. Vít Drgon Fi DRGON, Slovenská 9, 941 11 Palárikovo, IČO 32794321, zapísaný v živnostenskom registri Okresného úradu Nové Zámky, číslo živnostenského registra 404-2907, DIČ: 1020417552, IČ DPH: SK1020417552, e-mail: fidrgon@fidrgon.sk, tel. kontakt: + 421 903 386 109 ako prevádzkovateľ internetového obchodu www.fidrgon.sk

Kupujúci:

Error: Contact form not found.

Týmto Vám oznamujem, že odstupujem od kúpnej zmluvy a súčasne žiadam predávajúceho o vrátenie kúpnej ceny.

Kupujúci zašle Tovar na adresu Predávajúceho: Ing. Vít Drgon Fi DRGON, Slovenská 9, 941 11  Palárikovo.

K tovaru priloží Kupujúci originál podpísaného formulára – ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY.

UPOZORNENIE: Tovar nesmie byť zasielaný späť Predávajúcemu na dobierku. V prípade, ak Kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, priame náklady na vrátenie Tovaru znáša Kupujúci.

Kupujúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní. Lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď Kupujúci, alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme tovar. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak Kupujúci zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie. Kupujúci zodpovedá za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

Ing. Vít Drgon  Fi DRGON

sme tu pre Vás od roku 1992

Autorizovaný dealer Husqvarna
Slovenská 9, 941 11 Palárikovo

Predajňa a výdajné miesto

Palárikovo

Štefánikova 51
941 11  Palárikovo
+421 911 135 600

Predajňa a výdajné miesto

Nové Zámky

SNP 45
942 02  Nové Zámky
+421 910 900 595
by  Netblue
homeenvelopeusercartphone-handsetmap-markercross
0
    Košík
    Košík je prázdnySpäť do obchodu
    linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram